Vintage apģērbu stāvokļa skala

Mēs vērtējam savu vintage produktu stāvokli skalā no 1 līdz 5. 5. līmenis atbilst gandrīz jaunam vintage stāvoklim. Visi defekti ir minēti aprakstā. Mēs rūpīgi izvērtējam katru preci un izliekam pārdošanai tikai tās preces, kurām ir nemanāmas/nelielas nolietojuma pazīmes vai nepilnības vairo preču šarmu. Visām precēm ir noteikta cena atbilstoši to stāvoklim.

  • Vintage stāvokļa līmenis 5 (kā jauns)
  • Vintage stāvokļa līmenis 4 (ļoti nelielas nodiluma pazīmes)
  • Vintage stāvokļa līmenis 3 (nedaudz, nelieli traipi un/vai nodiluma pazīmes)
  • Vintage stāvokļa 2. līmenis (novalkāts izskats)
  • Vintage stāvokļa līmenis 1 (pārdots tāds, kāds ir)